Ajuntament

 Dades generals    AdreçaPl. Major, 143450 La Riba  ComarcaAlt Camp   Telèfon977 876 087  Fax977 876 808  Adreces electròniquesajuntament@riba.cat  Webwww.riba.cat  Horari d'atenció públic- De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00h- Dimarts de 16:00h a 18:00h  Horari de l'arquitecte- Tots els dijous...
 Calendari del contribuent    ConceptePeríodePeríode proposatTaxes i preus públics1març-maigImpost Vehicles 1març-maigIBI Rústica1abril-junySubministrament aigua1abril-junyIBI Urbana1juny-agostIAE1juliol-setembreSubministrament aigua2juliol-setembreTaxes i preus públics2setembre-...
 Prem aquí per veure el perfil de contractant.
ORDENANCES FISCALS - Ordenança fiscal número 1 - Reguladora de l'impost sobre béns immobles - Ordenança fiscal número 2 - Reguladora de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica  - Ordenança fiscal número 3 - Reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres - Ordenança fiscal...
SUBVENCIONS GENERALITAT DE CATALUNYA 2019SUBVENCIÓ JUTJAT DE PAU: 860,00€SUBVENCIÓ DINAMITZACIÓ TERRITORIAL 2018-2019 (MOLÍ DEL BASORA I XARXA D'AIGUA): 39.708,48€SUBVENCIÓ CONTRACTACIÓ JOVES EN PRÀCTIQUES (AUXILIAR ADMINISTRATIU): 11.000,00€SUBVENCIONS GENERALITAT DE CATALUNYA 2018ATORGAMENT DE...
ANY 2022 SUBVENCIÓ PER A LA DIGITALITZACIÓ, TRANSFORMACIÓ I MILLORA DE LA SEGURETAT DEL MUNICIPI:(Actuacions Pla millores ENS i ciberseguretat): 3.632,54 €. SUBVENCIÓ PER A INVERSIONS EN EQUIPAMENTS MUNICIPALS CULTURALS O D’INTERÈS CIUTADÀ, EN BÉNS INVENTARIABLES PER A AQUESTS EQUIPAMENTS I EN...
ENLLAÇ E-TAULER 
- MEMÒRIA D'ORDENACIÓ  - MEMÒRIA INFORMATIVA, D'ORDENACIÓ I MEDIAMBIENTAL DEL POUM DE LA RIBA  - NORMES DEL POUM DE LA RIBA  - ANNEX NORMATIVA  - PLÀNOLS D'ORDENACIÓ: Estructura general i orgànica del territori  - PLÀNOLS D'ORDENACIÓ: Delimitació del sòl urbà i poligons d'actuació 1  - PLÀNOLS D'...
PROCÉS PARTICIPATIU SOBRE L’ESPAI INTERPRETATIU DEL MOLÍ DEL RACÓArran del projecte de restauració del Molí del Racó, l’Ajuntament de la Riba està impulsant un procés participatiu per, tal i com s’ha demanat des de la Comissió Municipal del Museu del Paper, recollir el parer dels ribetans i les...
 El nivell de transparència de la gestió realitzada per l'Ajuntament de la Riba s'avalua a través de diversos indicadors, que designen quina informació ha d'estar publicada al web municipal, establerts per:L'Índex de Transparència d'Ajuntaments (ITA), elaborat per l'organització no governamental ...
Subscriure a