Biblioteca municipal Josep Serra i Farré

La Biblioteca municipal Josep Serra i Farré s'ubica a la Plaça Major número 3 de La Riba.
 
L'horari del servei és els dimecres de 16:30h. a 20:00h.
 
Telèfon de contacte: 977876087
 
 


- REGLAMENT DE RÈGIM INTERN DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE LA RIBA
 

Subscriure a