Informació al contribuent

 

Calendari del contribuent

 
   
ConceptePeríodePeríode proposat
Taxes i preus públics1març-maig
Impost Vehicles 1
març-maig
IBI Rústica
1
abril-juny
Subministrament aigua
1
abril-juny
IBI Urbana
1
juny-agost
IAE
1
juliol-setembre
Subministrament aigua2juliol-setembre
Taxes i preus públics
2
setembre-novembre
Subministrament aigua3octubre- desembre
Subministrament aigua4gener-març
   
 

Lloc i horari de pagament

 
 

BASE Gestió d'ingressos Locals
Pl. Sant Jordi, 2
43800 Valls
Telèfon: 977 600 488
Tots els dies de 9:00h a 14:00h

 

 

Formes de pagament

 
 
  1. En efectiu mitjançant l'abonaré. Es denomina així a un document que es rep al domicili fiscal del contribuent. Cal acudir a una entitat col·laboradora per pagar l'import de l'abonaré. Es pot obtenir un duplicat a qualsevol oficina. La no recepció no eximeix l'obligació de pagament.
  2. Per Internet mitjançant la pàgina web de Base- Gestió d'Ingressos Locals.
  3. Per Banca Telefònica mitjançant el servei d'atenció als clients de les entitats que disposen d'aquest sistema.
  4. Per caixers automàtics que disposin de lector de codi de barres.
  5. Domiciliació. Els rebuts domiciliats es carreguen al compte dins la darrera quinzena del període voluntari de cobrament.
Subscriure a