Subvencions Diputació de Tarragona

ANY 2023

SUBVENCIÓ DE GESTIÓ DE PLAGUES URBANES I DE PROTECCIÓ I GESTIÓ DELS ANIMALS DOMÈSTICS: 1.828,87 €

 

SUBVENCIÓ PEL CONTROL SANITARI DE L’AIGUA DE CONSUM HUMÀ, L’AIGUA DE LES PISCINES MUNICIPALS I LA LEGIONEL·LA A LES INSTAL·LACIONS MUNICIPALS: 6.048,20 €

 

SUBVENCIÓ PER A PERSONAL DE SOCORRISME A LES PISCINES MUNICIPALS: 9.673,63 €

 

SUBVENCIÓ PER A LA PREVENCIÓ LOCAL D’INCENDIS FORESTALS I FOMENT DE LA RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUS: 4.857,17 €

 

SUBVENCIÓ PER LA TRANSICIÓ ENERGÈTICA I ACCIÓ CLIMÀTICA: 8.549,52 €

 

SUBVENCIÓ PER A PROGRAMES CONCRETS I ACTIVITATS DE PROMOCIÓ TURÍSTICA: 3.811,50 € 

 

SUBVENCIONS PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES ACTIVITATS INCLOSES EN EL CATÀLEG PER A PROGRAMACIONS CULTURALS:

 • MAG ALBERT _____________________________     3.993,00 €
 • MARIETA VOLTERETA ______________________     600,00 €
 • FOLKATR3S _______________________________       850,00 €
 • WILD CHERRIES DIXIE ______________________     850,00 €
 • COBLA REUS JOVE ________________________     1.200,00 €
 • COBLA LA PRINCIPAL DE TARRAGONA _______ 1.000,00 €
 • COBLA REUS JOVE ________________________     1.400,00 €
 • TXARANGA BANDSONATS ___________________    900,00 €
 • KAPLA CATALUNYA _________________________   556,50 €
ANY 2022

 

SUBVENCIÓ PER A LA DIGITALITZACIÓ, TRANSFORMACIÓ I MILLORA DE LA SEGURETAT DEL MUNICIPI:

(Actuacions Pla millores ENS i ciberseguretat): 3.632,54 €.

 

SUBVENCIÓ PER A INVERSIONS EN EQUIPAMENTS MUNICIPALS CULTURALS O D’INTERÈS CIUTADÀ, EN BÉNS INVENTARIABLES PER A AQUESTS EQUIPAMENTS I EN ELEMENTS PATRIMONIALS

(Dotació de mobiliari al Molí del Basora): 25.000 €

 

SUBVENCIÓ DE SALUT PÚBLICA PER GENERAR ENTORNS MÉS RESILIENTS, SEGURS I SALUDABLES:  22.585,24 €

 

SUBVENCIÓ PER LA TRANSICIÓ ENERGÈTICA I ACCIÓ CLIMÀTICA: 13.469,81 €

 

SUBVENCIÓ PER A PROJECTES I ACTIVITATS CULTURALS O D’INTERÈS PER LA CIUTADANIA (Nits d’estiu i Concurs cultural Ramon Gausset): 6.336,41 €

 

SUBVENCIONS PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES ACTIVITATS INCLOSES EN EL CATÀLEG PER A PROGRAMACIONS CULTURALS:

- JUNIOR'S ORQUESTRA_________________________5.000€

-DARIO PROXYMITI_____________________________  800€

-GRUP TEATRE FILA ZERO_______________________1.200€

-TXARANGA BAND SONATS_____________________   850€

-XOOOF! JOCS DE FUSTA GEGANTS______________   850€

 

SUBVENCIÓ PAM 2020-2023:

 

 • Subvenció “Reforma Refugi els Masets”: 40.383,31 €
 • Subvenció “Aparcament carretera”: 64.130,27 €
 • Subvenció “Obres magatzem brigada”: 135.141,05 €
ANY 2021

SUBVENCIÓ DE SALUT PÚBLICA PER GENERAR ENTORNS MÉS RESILIENTS, SEGURS I SALUDABLES: 27.415,62 €

SUBVENCIÓ PER LA TRANSICIÓ ENERGÈTICA I ACCIÓ CLIMÀTICA: 6.916,22 €

SUBVENCIÓ PER A PROGRAMES CONCRETS I ACTIVITATS DE PROMOCIÓ TURÍSTICA (Creació web turística): 1.049,01 €

SUBVENCIONS PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES ACTIVITATS INCLOSES EN EL CATÀLEG PER A PROGRAMACIONS CULTURALS: 8.422,00€

PROGRAMA EXTRAORDINARI D'AJUTS PER AL FUNCIONAMENT DE LES LLARS D'INFANTS PÚBLIQUES DE TITULARITAT MUNICIPAL I DE PRIMER CICLE D'EDUCACIÓ INFANTIL EN ESCOLES RURALS, CURS 2019-2020.   2.625,00€

SUBVENCIÓ PAM 2020-2023: 

 • Subvenció "Escenari exterior a la pista del local Ribetà": 44.411,51€

 

ANY 2020

SUBVENCIÓ PAM 2020.

 • “Millora instal·lacions i accessos a la piscina”, 26.483,72 euros

SUBVENCIÓ PROTECCIÓ SALUT AMB MOTIU COVID 19: 11.098,48€

 

PROGRAMA EXTRAORDINARI D'AJUTS PER AL FUNCIONAMENT DE LES LLARS D'INFANTS PÚBLIQUES DE TITULARITAT MUNICIPAL I DE PRIMER CICLE D'EDUCACIÓ INFANTIL EN ESCOLES RURALS, CURS 2018-2019: 8.050€ 

SUBVENCIÓ PER AL FINANÇAMENT D’ACTUACIONS DESTINADES A LA PROTECCIÓ I DEFENSA DELS ANIMALS DOMÈSTICS: 1.974,53€

SUBVENCIÓ PER AL FINANÇAMENT D’ACTUACIONS PER A LA GESTIÓ D’ESPÈCIES PLAGA I ESPÈCIES INVASORES EN ESPAIS URBANS: 563,14€

SUBVENCIÓ PER AL FINANÇAMENT D’ACTUACIONS DE PROTECCIÓ A LA SALUT PÚBLICA PER LA MILLORA DE LA QUALITAT DE L’AIGUA DE CONSUM HUMÀ: 2.382,95€

SUBVENCIÓ PER AL FINANÇAMENT DE DESPESES PER A LA MILLORA DE LES INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENT DEL CONSULTORI MÈDIC: 1.445,54€

SUBVENCIONS PER RESTABLIR ELS BÉNS I SERVEIS MUNICIPALS AFECTATS PER FENÒMENS METEREOLÒGICS I ALTRES SITUACIONS EXCEPCIONALS: 50.000,00€

SUBVENCIONS PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES ACTIVITATS INCLOSES EN EL CATÀLEG PER A PROGRAMACIONS CULTURALS: 7.452,00€

ANY 2019

ACTUACIONS DE PROTECCIÓ A LA SALUT PÚBLICA:

-Seguretat a les zones de bany (piscines): 6.895,20€

-Gestió i qualitat de l'aigua de consum humà: 3.211,13€

-Control d'animals peridomèstics: 1.413,17€

SUBVENCIÓ PER AL FINANÇAMENT DE DESPESES PER A LA MILLORA DE LES INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENT DEL CONSULTORI MÈDIC: 2.469,00€

SUBVENCIÓ PAM 2019:

- "Consolidació Molí del Basora": 41.088,00€

SUBVENCIÓ PER A EQUIPAMENTS MUNICIPALS D'INTERÈS CIUTADÀ (Portes Casal Ribetà): 5.000,00€

SUBVENCIÓ PER A PROGRAMES I ACTIVITATS CULTURALS (Nits d'estiu): 744,45€

SUBVENCIONS PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES ACTIVITATS INCLOSES EN EL CATÀLEG PER A PROGRAMACIONS CULTURALS: 7.146,00€

 

ANY 2018

ACTUACIONS DE PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA:

- Seguretat a les zones de bany (piscines): 5.900,97€

- Gestió i la qualitat de l'aigua de consum humà: 5.055,60€

- Control d'animals peridomèstics: 1.465,33€

SUBVENCIÓ PER AL FINANÇAMENT D'ACTUACIONS DE PREVENCIO LOCAL D'INCENDIS FORESTALS: " Manteniment de la bass de la Font de Pasqual": 6.978,95€

SUBVENCIÓ PER AL FIANÇAMENT DE DESPESES PER A LA MILLORA DE LES INSTAL·LACINS I EQUIPAMENT DE COSNUTORI MÈDIC: 2.701,80€

SUBVENCIÓ PEXI:

- Substitució i millora de la xarxa d'aigua potable del carrer del Pont: 6.695,01€

- Adquisició de maquinari i programari per ús de l'òrgan Alcaldia per a modernització d'equipaments informàtics per a garantir l'administració electrònica: 1.407,99€

SUBVENCIÓ DE CARÀCTER EXCEPCIONAL DEL SERVEI D'ASSISTÈNCIA MUNICIPAL: "Reparació urgent del paviment de la piscina municipal": 4.767,34€

SUBVENCIÓ  DEL PROGRAMA EXTRAORDINARI D'AJUTS PER AL FUNCIONAMENT DE LES LLARS D'INFANTS PÚBLIQUES DE TITULATITAT MUNICIPAL CURS 2017-2018: 10.325,00€

SUBVENCIONS PER A LA  CONTRACTACIÓ DE LES ACTIVITATS INCLOSES EN EL CATÀLEG PER A PROGRAMACIONS CULTURALS: 9.257,00€

SUBVENCIÓ PAM 2018:

- "Xarxa aigua c/ del Pont": 5.634,73€

-"Vestidors del local social de la Riba": 52.238,41€

-"Enllumenat c/ Josep Serra- Carretera de Farena": 37.710,86 €

- “Condicionament d'un zona d'aparcament per la Vall del Brugent a La Riba”: 8.142,00 €

 

ANY 2017

SUBVENCIÓ PER INVERSIONS EN ACTUACIONS DE CARÀCTER  SINGULAR I EXTRAORDINÀRI: "Treballs d'Arqueologia Molí del Racó": 8.083,38 euros

SUBVENCIÓ PAM 2017: "Restauració del molí del Racó": 150.771,00 euros

SUBVENCIÓ PER A PROGRAMES CONCRETS I ACTIVITATS DE PROMOCIÓ TURÍSTICA: "Ruta urbana dels molins de la Riba": 2.973,33 euros

SUBVENCIÓ PER A LA REALITZACIÓ DE PROGRAMES I ACTIVITATS CULTURALS: "Cicle de música Sona la Riba": 583,16 euros

SUBVENCIÓ PER A INVERSIONS EN EQUIPAMENTS MUNICIPALS: Adquisició i instal·lació de plataforma elevadora al Casal Ribetà: 4.485,50 euros

PROGRAMA EXTRAORDINARI DE SUPORT ALS CENTRES DE PRIMER CICLE D'EDUCACIÓ INFANTIL DE TITULARITAT MUNICIPAL CURS 2016-2017: 10.150,00 euros (Llar d'Infants El Brugent)

ACTUACIONS DE PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA:

- Seguretat a les zones de bany (piscines): 7.047,66 €

- Gestió i la qualitat de l’aigua de consum humà: 1.851,61 €

- Control d'animals peridomèstics: 1.983,84 €

SUBVENCIÓ PEXI:

- Enllumenat c/ Josep Serra-Carretar de Farena: 8.142,00€

ANY 2016

FUNCIONAMENT, CONSERVACIÓ I MANETENIMENT DELS CONSULTORIS MÈDIC: 1.738,69 €

ACTUACIONS DE PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA:
- Reducció d'animals peridomèstics i control de plagues (coloms i desratització): 1.676,11 €
- Millora de la qualitat de l'aigua de consum humà (analítiques): 1.796,32 0€
- Seguretat a les zones de bany (piscines): 6.633,92 €

SUBVENCIÓ DE CARÀCTER EXCEPCIONAL - Reposició d'urgència de la xarxa d'aigua de la piscina municipal: 4.650,88 €

SUBVENCIÓ EXTRAORDINÀRIA DE CULTURA - Conservació-Restauració de la Font de Cal Sisquet: 3.110,76 €


ANY 2015


ACTUACIONS INTEGRALS AL TERRITORI I COOPERACIÓ


- PLA ESPECIAL D’INVERSIONS MUNICIPALS 2015 (PEIM) Arranjament d’urgència del mur de la Crta. De Avda de la vila: 13.475,00 euros


-PROGRAMA EXTRAORDINARI DE SUPORT ALS CENTRES DE PRIMER CICLE D'EDUCACIÓ INFANTIL DE TITULARITAT MUNICIPAL: 12.162,50 €


MEDI AMBIENT, SALUT PUBLICA I TERRITORI


FUNCIONAMENT, CONSERVACIÓ I MANETENIMENT DELS CONSULTORIS MÈDICS
- Adquisició d’equipament mèdic format per espiròmetre i Otoscop-Oftalmoscop pediàtric. 3.688,05 €

ACTUACIONS DE PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA:
- Reducció d'animals peridomèstics i control de plagues (coloms i desratització): 4.778,86 €
- Millora de la qualitat de l'aigua de consum humà (analítiques): 1.815,68 €
- Seguretat a les zones de bany (piscines): 7.398,14 €


CULTURA


INVERSIONS EN EQUIPAMENTS MUNICIPALS D'INTERÈS CIUTADÀ
- Obres de reforma diverses al local social: 5.975,40 €
- Manteniment equipaments culturals: 2.943,90€


PROGRAMES I ACTIVITATS CULTURALS
- Activitats culturals en motiu de la diada de l'11 de setembre i Sant Jordi i activitats culturals del casal d'estiu i de nadal tradicional. 303,26 €
- Activitats incloses en el catàleg per a programacions culturals dels ajuntaments: 9.257,00 €


ANY 2014


SAM- ACTUACIONS INTEGRALS AL TERRITORI I COOPERACIÓ


-PROGRAMA EXTRAORDINARI DE SUPORT ALS CENTRES DE PRIMER CICLE D'EDUCACIÓ INFANTIL DE TITULARITAT MUNICIPAL: 11.112,50 €

-SUBVENCIONS PER INTERESSOS DE PRÉSTEC 145,19 €


SUBVENCIÓ DEL PLA ESPECIAL D'INVERSIÓ SOSTENIBLE (PEIS)


-Execució de les obres de reforma de la Plaça del Pont : 13.474,67€

MEDI AMBIENT, SALUT PUBLICA I TERRITORI

FUNCIONAMENT, CONSERVACIÓ I MANETENIMENT DELS CONSULTORIS MÈDICS
- Instal·lació d'un punt d'informació digital, adquisició de cortines i mobiliari per la sala d'espera del consultori. 3.870,59 €

ACTUACIONS DE PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA:
- Reducció d'animals peridomèstics i control de plagues (coloms i desratització): 4.189,15 €
- Millora de la qualitat de l'aigua de consum humà (analítiques): 1.863,95 €
- Seguretat a les zones de bany (piscines): 7.808,80 €

CULTURA

INVERSIONS EN EQUIPAMENTS MUNICIPALS D'INTERÈS CIUTADÀ
- Obres de reforma a l'edifici de la Casa Torrens (Casa d'entitats), tanca exterior de delimitació del casal ribetà, millora del paviment exterior del casal ribetà, i

adquisició de prestatgeries per la biblioteca municipal: 5.840,35 €
 

PROGRAMES I ACTIVITATS CULTURALS


- Activitats culturals en motiu de la diada de l'11 de setembre i Sant Jordi i activitats culturals del casal d'estiu i de nadal tradicional. 300,00 €

- Activitats incloses en el catàleg per a programacions culturals dels ajuntaments: 9.400 €

Subscriure a