Alcaldia

 Josep Fort i Romeu

 Alcalde - Tots per la Riba

       Càrrec electe

  • Alcalde/ssa
  • Membre d'equip de govern
  • Comissió especial de comptes
  • Equip de Govern
  • Ple de la Corporació
  • Àrea de Serveis i Governació
  • Regidoria d'Urbanisme
  • Regidoria de Serveis
  • Regidoria de Governació