CASAL D'ESTIU 2019

09/05/2019

CASAL D'ESTIU 2019

S'OBRE EL PERIODE D'INSCRIPCIONS AL CASAL D'ESTIU 2019

NORMATIVA ADMISSIÓ: ( per ordre decreixent)

Þ   Nens/es empadronats a la Riba.

Þ  Nens/es amb familiars de fins a segon grau de consanguinitat  empadronats a  La Riba.

Þ  Nens/es que els pares o tutors legals treballin durant la realització del casal (ambdós o un amb ordre decreixent).

Þ  Nens/es amb 2a. residència al municipi de La Riba

Þ  Per ordre de presentació de la inscripció d’acord amb el  registre d’entrada general de l’Ajuntament.

Þ   No s’acceptarà cap inscripció fora de termini per qüestions d’assegurança.

 

DATES CASAL I HORARI  Hi haurà dos períodes:

- 1r període del 25 de juny al 31 al juliol de 9h a 14h.

 - 2n període de  l’1 d’agost  al 6 de setembre  de  9h a  14h

LLOC:   Casa Cultura.

PREU:   60€ / període que s’abonaran al moment de la inscripció.

INSCRIPCIONS:  del  15 de maig al 24 de maig de 2019.

Màxim 20 nens/es per període

LLOC: Ajuntament de la Riba de les 9h a les 14h.

De 3 a 14 anys  (3 anys complerts)