LA RIBA IMPLANTARÀ EL SISTEMA DE RECOLLIDA DE RESIDUS PORTA A PORTA

31/01/2018

LA RIBA IMPLANTARÀ EL SISTEMA DE RECOLLIDA DE RESIDUS PORTA A PORTA

L’Ajuntament de la Riba va aprovar en el ple celebrat el passat 29 de gener de 2018 el canvi del sistema de recollida de residus al municipi mitjançant el sistema Porta a Porta. El nou sistema serà implantat per l’empresa que sigui adjudicatària del contracte de servei que es preveu licitar, i del que ja s’ha publicat l’anunci previ al perfil del contractant municipal.

El sistema Porta a Porta es tracta d’un sistema pioner de la recollida selectiva que consisteix en lliurar els residus al servei municipal davant de la porta de casa, en uns dies i hores determinats per a cada fracció. Aquest sistema suposa una millora de la qualitat de l’espai públic per als veïns, ja que allibera espai públic com a conseqüència de la retirada dels contenidors, millora la qualitat dels residus recollits en totes les fraccions i, en especial, els que provenen de la matèria orgànica (reducció d’impropis), així com implica a la ciutadania en la correcta gestió dels residus domèstics que es generen.

El desplegament del sistema de recollida porta a porta a la Riba comptarà amb sessions informatives prèvies, que es preveuen iniciar al març de 2018. Una vegada adjudicat el servei, es realitzarà la campanya de comunicació, que comptarà amb l’assistència d’informadors ambientals, i es distribuirà el material necessari: cubells, bosses d’escombraries compostables, material divulgatiu, etcètera. Una vegada en funcionament el nou sistema, també es preveu l’assistència permanent, a jornada parcial, d’un tècnic en gestió de residus per tal d’implementar de forma correcta el Porta a Porta.

L’objectiu de les jornades serà la col·laboració de la ciutadania en la recollida porta a porta de residus, que és clau per aconseguir tots els beneficis previstos.

L'Ajuntament de la Riba també ha aprovat la reducció de la taxa d'escombraries per a la instal·lació de compostadors domèstics de matèria orgànica, que es pot consultar en el següent enllaç.