Mesures de contenció del coronavirus SARS-CoV-2

13/03/2020

Mesures de contenció del coronavirus SARS-CoV-2

Davant de la situació provocada pel coronavirus, i tenint present les indicacions donades des dels diversos departaments de la Generalitat de Catalunya i de l’Estat, l’Ajuntament de La Riba pren tot un seguit de mesures que seran d’aplicació a partir del dijous 12 de març de 2020 i fins a nou avís:

1. En relació amb les activitats, serveis, entitats i clubs.

En general, s’atendrà al que es dictamini des del Govern de Catalunya i de l’Estat i a les indicacions sectorials:

· En el cas dels centres escolars, s’atendrà a allò que estableixi el Departament d’Educació.

· En el cas d’activitats esportives, s’atendrà a les indicacions que està donant elGovern.

Es suspenen fins a nou avís, i d’acord amb les indicacions donades pels diferents departaments, i tenint present els col·lectius de risc:

· Totes les activitats que realitzen les diferents entitats del municipi dins les instal.lacions municipals (Casal Ribetà, Casa Cultura, Casa Torrens, ...).

Es tanquen fins a nou avís els equipaments següents (tenint present les indicacions donades des d’Educació, Esports i els col·lectius de risc):

· Biblioteca municipal.
- Casa Cultura.
· Casal d'avis.
· Casal Ribetà.
- Casa Torrens.

Es suspenen totes les activitats municipals que tinguin una gran presència de persones.

Es desenvoluparan els plens municipals sense presència de públic.

2. En relació a l'atenció al públic de les oficines municipals de l'Ajuntament:

- L'atenció al públic presencial a les oficines municipals queda suspesa fins a nou avís.

- L'atenció al públic serà via telefònica o via telemàtica des de l'apartat tràmits en línia de la web de l'Ajuntament de La Riba.