PLAÇA DE PEÓ SUPERVISOR DE BRIGADA MUNICIPAL

08/01/2018

PLAÇA DE PEÓ SUPERVISOR DE BRIGADA MUNICIPAL

S’ha aprovat la convocatòria i les bases per seleccionar una plaça de peó supervisor de brigada en règim laboral fix, havent quedat una plaça vacant a la plantilla orgànica municipal, plaça assimilada al grup d’agrupacions professionals (AP). El text literal de les bases reguladores que integren la resolució es troben en el document adjunt:

/sites/riba/files/recursos/pdf/bases_convocatoria_peo_supervisor_2017.pdf