SUBVENCIÓ PER LA TRANSICIÓ ENERGÈTICA I ACCIÓ CLIMÀTICA

20/09/2023

SUBVENCIÓ PER LA TRANSICIÓ ENERGÈTICA I ACCIÓ CLIMÀTICA

 

La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció de 13.469,81 € en la convocatòria de l'any 2022, per la transició energètica i acció climàtica.

 

Amb aquesta subvenció s'han realitzat les següents accions:

 

·    Línia 1 – Prevenció local d’incendis forestals:

     Tipus 1.1: Manteniment i ampliació de la franja perimetral de la Urbanització Les Hortasses.

     Tipus 1.6: Redacció del pla tècnic de gestió i millora forestal.

     Per aquestes actuacions s’atorga un import d’ 11.722,57 €.

 

 

ABANS DE L'ACTUACIÓ                               DESPRÉS DE L'ACTUACIÓ

 

 

ABANS DE L'ACTUACIÓ                   DESPRÉS DE L'ACTUACIÓ

 

·   Línia 4 – Accions de foment de la recollida selectiva i prevenció de residus:

    Tipus 4.2: Recollida selectiva de residus municipals (paper/cartró, vidre, envasos i fracció orgànica): 3.000 bosses de paper.      

    Import concedit per aquesta actuació: 1.747,24 €.

 

 

 

Aquestes actuacions compten amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona.