AJUTS PER AL FOMENT DE LA NATALITAT, L'ADOPCIÓ I L'ESCOLARITZACIÓ

29/01/2018

AJUTS PER AL FOMENT DE LA NATALITAT, L'ADOPCIÓ I L'ESCOLARITZACIÓ

 

S'ha aprovat la convocatòria per l’atorgament d’ajuts per al foment de la natalitat, l’adopció i l’escolarització de famílies de la Riba, per l’anualitat 2017.

Les bases reguladores d'aplicació són les publicades al BOP de Tarragona núm. 147 de 31 de juliol de 2017.

El termini de presentació de les sol·licituds serà fins el 30 de març de 2018 a les oficines municipals en horari d'atenció al públic.