CASAL D'ESTIU 2021

17/05/2021

CASAL D'ESTIU 2021

NORMATIVA ADMISSIÓ: ( per ordre decreixent)

Þ   Nens/es escolaritzats a l’escola de la Riba.

Þ   Nens/es empadronats a la Riba.

Þ  Nens/es amb familiars de fins a segon grau de consanguinitat empadronats a  La Riba.

Þ  Nens/es que els pares o tutors legals treballin durant la realització del casal (ambdós o un amb ordre decreixent).

Þ  Nens/es amb 2a. residència al municipi de La Riba

Þ  Per ordre de presentació de la inscripció d’acord amb el registre d’entrada general de l’Ajuntament.

Þ   No s’acceptarà cap inscripció fora de termini per qüestions d’assegurança.

Þ  Tots els assistents hauran de complir la normativa i mesures COVID 19

 

DATES CASAL I HORARI  Hi haurà dos períodes:

1r període del 28 de juny al 30 de juliol de 9h a 14h.

2n període del 2 d’agost  al 31 d’agost de 9h a 14h

LLOC:   Escola de la Riba

PREU:   75€ / període que s’abonaran al moment de la inscripció o transferència bancaria al compte que us facilitarà l’Ajuntament.

INSCRIPCIONS:  del  17 de maig al 27 de maig de 2021.

Màxim 20 nens/es per període

LLOC: Ajuntament de la Riba de les 9h a les 14h o preferiblement online a :

www. riba.cat

De 3 a 12 anys  (3 anys complerts)

 

model instància inscripció /sites/riba/files/recursos/pdf/17052021_escan_105645.pdf

model autorització sortides /sites/riba/files/recursos/pdf/autoritzacions_sortides_poble.pdf

model autorització marxar sols /sites/riba/files/recursos/pdf/autoritzacions_marxar_sols.pdf