CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS NATALITAT, ADOPCIÓ 2019 I ESCOLARITZACIÓ CURS 2018-2019

01/10/2020

CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS NATALITAT, ADOPCIÓ 2019 I ESCOLARITZACIÓ CURS 2018-2019

Per Decret d’Alcaldia núm 2020-0000239 de data 17 de setembre de 2020 s’ha aprovat la convocatòria per l’atorgament d’ajuts individuals per al foment de la natalitat o l’adopció de nens o nenes biològics o adoptats, nascuts o adoptats a partir de l'1 de gener de 2019 i fins al 31 de desembre de 2019 del municipi de la Riba amb les següents condicions:

 

  • Els criteris que regulen els ajuts i la seva concessió es regulen a les bases reguladores publicades íntegrament al BOPT número 147 de 31 de juliol de 2017.
  • El termini de presentació de les sol·licituds s’iniciarà a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al BOPT i finalitzarà a les 14:00 hores del proper dia 31 d'octubre de 2020.
  • L’import màxim per a cada nen o nena nascut o adoptat és de com a màxim 300,00 euros, i s’atorgaran en funció del crèdit pressupostari disponible de l’exercici vigent.

 

La convocatòria per l’atorgament d’ajuts a l’escolarització per cada fill/a escolaritzat a La Riba durant el curs escolar 2018-2019, ja sigui d’educació infantil o primària del municipi de la Riba amb les següents condicions:

 

  • Els criteris que regulen els ajuts i la seva concessió es regulen a les bases reguladores publicades íntegrament al BOPT número 147 de 31 de juliol de 2017.
  • El termini de presentació de les sol·licituds s’iniciarà a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al BOPT i finalitzarà a les 14:00 hores del proper dia 31 d'octubre de 2020.

L’import màxim per a cada nen o nena escolaritzat a la Llar d’Infants El Brugent o a l’Escola La Riba, l'Ajuntament concedirà un ajut de com a màxim 150,00 euros per a les despeses d’escolarització, i s’atorgaran en funció del crèdit pressupostari disponible de l’exercici vigent