Posar en valor el patrimoni industrial de la Riba a través del nou centre d'interpretació els camins de l'aigua al molí del Racó, un web i mòduls interpretatius al nucli antic.

15/11/2023

Posar en valor el patrimoni industrial de la Riba a través del nou centre d'interpretació els camins de l'aigua al molí del Racó, un web i mòduls interpretatius al nucli antic.

Ajut per “Posar en valor el patrimoni industrial de la Riba a través del nou centre d'interpretació els camins de l'aigua al molí del Racó, un web i mòduls interpretatius al nucli antic”

Operació: Implementació d’estratègies de desenvolupament local

Leader DelCamp

Actuació del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2022, cofinançada per: