SUBVENCIÓ PER A LA DIGITALITZACIÓ, TRANSFORMACIÓ I MILLORA DE LA SEGURETAT DEL MUNICIPI:

20/09/2023

SUBVENCIÓ PER A LA DIGITALITZACIÓ, TRANSFORMACIÓ I MILLORA DE LA SEGURETAT DEL MUNICIPI:

La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció de 3.632,54 € en la convocatòria de l'any 2022, per a la digitalització, transformació i millora de la segureta del municipi.

 

Amb aquesta subvenció s'han realitzat les següents accions:

 

C I) Actuació Pla millores ENS i ciberseguretat: Adquisició d’un nou servidor per a l'Ajuntament. Import concedit per aquesta

actuació: 3.632,54 €.

 

 

 

 

 

 

Aquesta actuació compta amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona.