Noticies

Subvencionat per la Diputació de Tarragona
24/04/2023
La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció de Salut Pública a l’Ajuntament de La Riba per generar entorns més resilients, segurs i saludables, en la convocatòria de l’any 2022, per import de 22.585,24 €. Amb aquesta subvenció s’han realitzat les següents actuacions: Línia 1 - Vigilància de...
20/05/2022
NORMATIVA ADMISSIÓ: ( per ordre decreixent) Nens/es escolaritzats a l’escola de la Riba. Nens/es empadronats a la Riba. Nens/es amb familiars de fins a segon grau de consanguinitat empadronats a La Riba. Nens/es que els pares o tutors legals treballin durant la realització del casal (ambdós o un...
25/02/2022
Exposició-homenatge a RAMON GAUSSET VINÓS Del 4 al 25 de març de 2022 Inauguració: divendres, 4 de març a les 19.30h Lloc: Associació de Ceramistes de Catalunya, c/ Doctor Dou, 7 08001 Barcelona Horari: de dilluns a divendres (Matins de 9.30 h a 13.30 h, Tardes de 17.00 h a 20.30 h)
17/05/2021
NORMATIVA ADMISSIÓ : ( per ordre decreixent) Þ Nens/es escolaritzats a l’escola de la Riba. Þ Nens/es empadronats a la Riba. Þ Nens/es amb familiars de fins a segon grau de consanguinitat empadronats a La Riba. Þ Nens/es que els pares o tutors legals treballin durant la realització del casal (...
EMISSIÓ CERTIFICATS DIGITALS IDCAT PELS VEINS/NES DE LA RIBA
28/04/2021
idCAT CERTIFICAT. Sistema d'identificació i signatura. FES TRÀMITS AMB L'ADMINISTRACIÓ SENSE MOURE'T DE DEL SOFÀ. Els certificats digitals es faran amb cita prèvia el dia 19 de maig de 2021, de les 9.00h fins les 14.00h a l'Ajuntament de la Riba. A les 12.00h hi haurà una sessió divulgativa on: T'...
02/03/2021
Per Decret d’Alcaldia núm 2021-0000034 de data 15 de febrer de 2021 s’ha aprovat la convocatòria per l’atorgament d’ajuts individuals per al foment de la natalitat o l’adopció de nens o nenes biològics o adoptats, nascuts o adoptats a partir de l'1 de gener de 2020 i fins al 31 de desembre de 2020...
02/03/2021
Per Decret d’Alcaldia núm 2021-0000035 de data data 15 de febrer de 2021 s’ha aprovat la convocatòria per l’atorgament de subvencions o ajuts a entitats, associacions i agrupacions del municipi de La Riba per activitats realitzades durant l’exercici 2021 amb les següents condicions: Els criteris...
08/01/2021
Dol oficial de 3 dies en motiu de la defunció del regidor Sr. Ramon Gausset Vinós Fets Avui 8 de gener de 2021 lamentem la trista notícia de la defunció del Sr. Ramon Gausset Vinós, regidor de l’Ajuntament de La Riba. Considerant que la figura del Sr. Ramon Gausset Vinós, ha estat de gran...
01/12/2020
Exp. 4312480001-2020-0000531 D’acord amb el que disposa l’article 73.3 del Text Refos de la Llei d’Urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, es fa públic que el Ple de l’Ajuntament, en la sessió ordinària de 24 de novembre de 2020, va adoptar el següent acord: “Primer.-...

Pàgines